RoháčekPríslovia16,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:14

Prud­ký hnev kráľov hotoví poslovia smr­ti; ale múd­ry muž ho mieri.


Verš v kontexte

13 Záľubou kráľov rty spraved­livos­ti, a toho, kto hovorí prav­du, milujú.
14 Prud­ký hnev kráľov hotoví poslovia smr­ti; ale múd­ry muž ho mieri.
15 Vo svet­le tvári kráľovej je život, a jeho lás­kavosť je ako ob­lak jar­ného dažďa.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 Prud­ký hnev kráľov hotoví poslovia smr­ti; ale múd­ry muž ho mieri.

Evanjelický

14 Hnev kráľa je po­sol smr­ti, ale múd­ry človek ho uzmieri.

Ekumenický

14 Kráľov hnev je po­sol smr­ti, múd­ry muž ho uzmieri.

Bible21

14 Králova zlo­ba je po­sel smrti, moudrý člověk ji ale utiší.