RoháčekPríslovia16,15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:15

Vo svet­le tvári kráľovej je život, a jeho lás­kavosť je ako ob­lak jar­ného dažďa.


Verš v kontexte

14 Prud­ký hnev kráľov hotoví poslovia smr­ti; ale múd­ry muž ho mieri.
15 Vo svet­le tvári kráľovej je život, a jeho lás­kavosť je ako ob­lak jar­ného dažďa.
16 Nadobud­núť múd­ros­ti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobud­núť roz­um­nos­ti je výbor­nejšie nad strieb­ro.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Vo svet­le tvári kráľovej je život, a jeho lás­kavosť je ako ob­lak jar­ného dažďa.

Evanjelický

15 Jas­ná tvár kráľova znamená život a jeho priazeň je ako ob­lak jar­ného dažďa.

Ekumenický

15 V jase tváre kráľa sa zračí život, jeho priazeň je ako ob­lak jar­ného dažďa.

Bible21

15 Ús­měv na tváři krále zna­mená život, jeho přízeň – dešťový ob­lak na jaře!