RoháčekPríslovia16,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:13

Záľubou kráľov rty spraved­livos­ti, a toho, kto hovorí prav­du, milujú.


Verš v kontexte

12 Ohav­nosťou je kráľom činiť bez­božnosť, lebo spraved­livosťou stojí pev­ne trón.
13 Záľubou kráľov rty spraved­livos­ti, a toho, kto hovorí prav­du, milujú.
14 Prud­ký hnev kráľov hotoví poslovia smr­ti; ale múd­ry muž ho mieri.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 Záľubou kráľov rty spraved­livos­ti, a toho, kto hovorí prav­du, milujú.

Evanjelický

13 Spravod­livé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úp­rim­ne hovorí.

Ekumenický

13 Králi majú v obľube spravod­livé pery, milovaný je ten, čo hovorí prav­du.

Bible21

13 Sprave­dlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně.