RoháčekPríslovia15,22

Príslovia 15:22

Keď neni rady, bývajú zmarené úmys­ly; ale vo množs­tve rad­cov bude stáť.


Verš v kontexte

21 Bláz­nov­stvo je radosťou tomu, kto je bez roz­umu; ale umný muž kráča rov­no.
22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmys­ly; ale vo množs­tve rad­cov bude stáť.
23 Človek má radosť z od­povedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dob­ré.

späť na Príslovia, 15

Príbuzné preklady Roháček

22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmys­ly; ale vo množs­tve rad­cov bude stáť.

Evanjelický

22 Kde nieto rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je do­sť porad­cov.

Ekumenický

22 Naz­mar vy­j­dú zámery bez rady, no vy­daria sa vďaka mnohým rad­com.

Bible21

22 Bez po­ra­dy se plá­ny hroutí, při množství rád­ců se však na­plní.