EkumenickýPríslovia15,22

Príslovia 15:22

Naz­mar vy­j­dú zámery bez rady, no vy­daria sa vďaka mnohým rad­com.


Verš v kontexte

21 Bláz­nov­stvo je pre nerozum­ného radosťou, roz­um­ný však kráča priamo.
22 Naz­mar vy­j­dú zámery bez rady, no vy­daria sa vďaka mnohým rad­com.
23 Radosťou pre človeka je dávať od­povede. Aké dob­ré je slovo v pravý čas!

späť na Príslovia, 15

Príbuzné preklady Roháček

22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmys­ly; ale vo množs­tve rad­cov bude stáť.

Evanjelický

22 Kde nieto rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je do­sť porad­cov.

Ekumenický

22 Naz­mar vy­j­dú zámery bez rady, no vy­daria sa vďaka mnohým rad­com.

Bible21

22 Bez po­ra­dy se plá­ny hroutí, při množství rád­ců se však na­plní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček