RoháčekPríslovia15,23

Príslovia 15:23

Človek má radosť z od­povedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dob­ré.


Verš v kontexte

22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmys­ly; ale vo množs­tve rad­cov bude stáť.
23 Človek má radosť z od­povedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dob­ré.
24 Ces­tou života je rozumnému ísť hore, aby sa od­chýlil od pek­la dole.

späť na Príslovia, 15

Príbuzné preklady Roháček

23 Človek má radosť z od­povedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dob­ré.

Evanjelický

23 Človek má radosť z od­povede svojich úst; aké dob­ré je slovo v pravý čas!

Ekumenický

23 Radosťou pre človeka je dávať od­povede. Aké dob­ré je slovo v pravý čas!

Bible21

23 Výstižná od­po­věď udělá člověku radost; jak dob­ré je slovo v pravý čas!