RoháčekPríslovia1,28

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:28

Vtedy budú volať na mňa, ale sa ne­oh­lásim; budú ma pil­ne hľadať, skoro za rána, ale ma nenaj­dú,


Verš v kontexte

27 keď prij­de to, čoho sa strachujete, jako búr­ka, a vaše nešťas­tie sa do­valí jako vích­rica, keď prij­de na vás súženie a úz­kosť.
28 Vtedy budú volať na mňa, ale sa ne­oh­lásim; budú ma pil­ne hľadať, skoro za rána, ale ma nenaj­dú,
29 za­to, že nenávideli známos­ti a ne­vyvolili si báz­ne Hos­podinovej;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy budú volať na mňa, ale sa ne­oh­lásim; budú ma pil­ne hľadať, skoro za rána, ale ma nenaj­dú,

Evanjelický

28 Vtedy ma budú volať, ale sa ne­oh­lásim, hľadať ma budú, ale nenáj­du.

Ekumenický

28 Po­tom budú na mňa volať, ale ja sa ne­oz­vem, budú ma vy­hľadávať, no nenáj­du ma,

Bible21

28 Až mě pak vo­lat bu­dou, ne­o­zvu se, budou mě shánět, avšak nena­jdou.