EkumenickýPríslovia1,28

Príslovia 1:28

Po­tom budú na mňa volať, ale ja sa ne­oz­vem, budú ma vy­hľadávať, no nenáj­du ma,


Verš v kontexte

27 keď ako búr­ka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa vích­rica, keď na vás doľah­ne úz­kosť a súženie.
28 Po­tom budú na mňa volať, ale ja sa ne­oz­vem, budú ma vy­hľadávať, no nenáj­du ma,
29 pre­tože nenávideli po­znanie, ne­zvolili si bázeň pred Hos­podinom,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy budú volať na mňa, ale sa ne­oh­lásim; budú ma pil­ne hľadať, skoro za rána, ale ma nenaj­dú,

Evanjelický

28 Vtedy ma budú volať, ale sa ne­oh­lásim, hľadať ma budú, ale nenáj­du.

Ekumenický

28 Po­tom budú na mňa volať, ale ja sa ne­oz­vem, budú ma vy­hľadávať, no nenáj­du ma,

Bible21

28 Až mě pak vo­lat bu­dou, ne­o­zvu se, budou mě shánět, avšak nena­jdou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček