RoháčekPríslovia1,27

Príslovia 1:27

keď prij­de to, čoho sa strachujete, jako búr­ka, a vaše nešťas­tie sa do­valí jako vích­rica, keď prij­de na vás súženie a úz­kosť.


Verš v kontexte

26 p­reto sa i ja budem smiať vo vašom nešťas­tí; budem sa po­smievať, keď prij­de to, čoho sa strachujete;
27 keď prij­de to, čoho sa strachujete, jako búr­ka, a vaše nešťas­tie sa do­valí jako vích­rica, keď prij­de na vás súženie a úz­kosť.
28 Vtedy budú volať na mňa, ale sa ne­oh­lásim; budú ma pil­ne hľadať, skoro za rána, ale ma nenaj­dú,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 keď prij­de to, čoho sa strachujete, jako búr­ka, a vaše nešťas­tie sa do­valí jako vích­rica, keď prij­de na vás súženie a úz­kosť.

Evanjelický

27 keď sa priženie hrôza ako príval a pri­valí nešťas­tie ako vích­rica, keď doľah­ne na vás úz­kosť a súženie.

Ekumenický

27 keď ako búr­ka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa vích­rica, keď na vás doľah­ne úz­kosť a súženie.

Bible21

27 až jako bouře za­chvátí vás hrůza, až jako vichr udeří vaše neštěstí, až soužením a tísní bu­dete sevřeni.