RoháčekPríslovia1,29

Príslovia 1:29

za­to, že nenávideli známos­ti a ne­vyvolili si báz­ne Hos­podinovej;


Verš v kontexte

28 Vtedy budú volať na mňa, ale sa ne­oh­lásim; budú ma pil­ne hľadať, skoro za rána, ale ma nenaj­dú,
29 za­to, že nenávideli známos­ti a ne­vyvolili si báz­ne Hos­podinovej;
30 nech­celi mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 za­to, že nenávideli známos­ti a ne­vyvolili si báz­ne Hos­podinovej;

Evanjelický

29 Pre­tože nenávideli po­znanie, ne­vyvolili si bázeň pred Hos­podinom,

Ekumenický

29 pre­tože nenávideli po­znanie, ne­zvolili si bázeň pred Hos­podinom,

Bible21

29 Pro­tože nenávi­dě­li poznání, úctu k Hos­po­di­nu si zvo­lit ne­ch­tě­li,