RoháčekPlač1,15

Plač 1:15

Samek. Pán pošliapal všet­kých mojich udat­ných v mojom strede; svolal proti mne sláv­nost­né shromaždenie, aby skrúšil mojich mláden­cov. Pán šliapal čereň pan­ne dcére Júdovej.


Verš v kontexte

14 Nun. Jar­mo mojich pre­stúpení mi je uviazané jeho rukou; spliet­ly sa jako húžvy; vy­stúpily na moju šiju; spôsobil to, aby kles­la moja sila. Pán ma vy­dal do rúk, z ktorých nemôžem po­vs­tať. 15 Samek. Pán pošliapal všet­kých mojich udat­ných v mojom strede; svolal proti mne sláv­nost­né shromaždenie, aby skrúšil mojich mláden­cov. Pán šliapal čereň pan­ne dcére Júdovej. 16 Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Samek. Pán pošliapal všet­kých mojich udat­ných v mojom strede; svolal proti mne sláv­nost­né shromaždenie, aby skrúšil mojich mláden­cov. Pán šliapal čereň pan­ne dcére Júdovej.

Evanjelický

15 Pán za­vr­hol všet­kých mojich moc­ných v mojom okruhu, zvolal proti mne obet­nú sláv­nosť, aby zdr­vil mojich mladých mužov. Ako vo vín­nom lise Pán zošliapal panen­skú dcéru jud­skú.

Ekumenický

15 Pán za­vr­hol všet­kých mojich silákov v mojej blíz­kos­ti. Kvôli mne zvolal sláv­nost­né zhromaždenie, aby vy­hubil mojich junákov. Panen­skú jud­skú dcéru pošliapal Pán ako vo vín­nom lise. (ajin)

Bible21

15 Hos­po­din po­hr­dl vše­mi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko pro­ti mně shromáždil, aby roz­drtil mé mládence. Hospodin šlapal v lisu­panen­skou dce­ru Ju­du!

RoháčekPlač1,15