RoháčekPlač1,16

Plač 1:16

Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ.


Verš v kontexte

15 Samek. Pán pošliapal všet­kých mojich udat­ných v mojom strede; svolal proti mne sláv­nost­né shromaždenie, aby skrúšil mojich mláden­cov. Pán šliapal čereň pan­ne dcére Júdovej. 16 Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ. 17 Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ.

Evanjelický

16 Nad tým­to plačem, moje oko sa rozp­lýva v sl­zách, lebo sa vzdialil odo mňa ten, čo po­tešuje, ten, čo mi upokojí dušu. Moje deti sú opus­tené, lebo ne­priateľ zvíťazil.

Ekumenický

16 Toto oplakávam, moje oči ronia sl­zy, lebo ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu. Moji synovia sú zdesení, lebo ne­priateľ zmoc­nel. (pé)

Bible21

16 To pro­to nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by mě potěšil, kdo by mi život navrátil. Mé dě­ti zůstaly opuště­ny – ne­pří­tel zvítězil.

RoháčekPlač1,16