EkumenickýPlač1,15

Plač 1:15

Pán za­vr­hol všet­kých mojich silákov v mojej blíz­kos­ti. Kvôli mne zvolal sláv­nost­né zhromaždenie, aby vy­hubil mojich junákov. Panen­skú jud­skú dcéru pošliapal Pán ako vo vín­nom lise. (ajin)


Verš v kontexte

14 Ťažké je jar­mo mojich prie­stup­kov, ktoré zviazal svojou rukou. Doľah­lo na moju šiju, pod­lomilo moju silu. Pán ma vy­dal na­pos­pas, ne­môžem ob­stáť. (sámek) 15 Pán za­vr­hol všet­kých mojich silákov v mojej blíz­kos­ti. Kvôli mne zvolal sláv­nost­né zhromaždenie, aby vy­hubil mojich junákov. Panen­skú jud­skú dcéru pošliapal Pán ako vo vín­nom lise. (ajin) 16 Toto oplakávam, moje oči ronia sl­zy, lebo ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu. Moji synovia sú zdesení, lebo ne­priateľ zmoc­nel. (pé)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Samek. Pán pošliapal všet­kých mojich udat­ných v mojom strede; svolal proti mne sláv­nost­né shromaždenie, aby skrúšil mojich mláden­cov. Pán šliapal čereň pan­ne dcére Júdovej.

Evanjelický

15 Pán za­vr­hol všet­kých mojich moc­ných v mojom okruhu, zvolal proti mne obet­nú sláv­nosť, aby zdr­vil mojich mladých mužov. Ako vo vín­nom lise Pán zošliapal panen­skú dcéru jud­skú.

Ekumenický

15 Pán za­vr­hol všet­kých mojich silákov v mojej blíz­kos­ti. Kvôli mne zvolal sláv­nost­né zhromaždenie, aby vy­hubil mojich junákov. Panen­skú jud­skú dcéru pošliapal Pán ako vo vín­nom lise. (ajin)

Bible21

15 Hos­po­din po­hr­dl vše­mi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko pro­ti mně shromáždil, aby roz­drtil mé mládence. Hospodin šlapal v lisu­panen­skou dce­ru Ju­du!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček