RoháčekPieseň4,5

Pieseň 4:5

dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá sr­ny, ktoré sa pasú medzi ľaliami.


Verš v kontexte

4 tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;
5 dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá sr­ny, ktoré sa pasú medzi ľaliami.
6 Do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene, odídem k vr­chu myrr­hy a k vŕšku kadiva.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá sr­ny, ktoré sa pasú medzi ľaliami.

Evanjelický

5 Tvoje dva pr­s­níky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami.

Ekumenický

5 Tvoje dve ňad­rá sú ako dve mláďatá, gazelie dvoj­ičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

Bible21

5 Dvo­jice prsů tvých dvo­jice ko­lou­chů je, srnčí dvojčátka, jež pa­sou se v li­liích.