RoháčekPieseň3,5

Pieseň 3:5

Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste ne­prebudily ani nebudily mojej lásky, do­kiaľ by sama nech­cela.


Verš v kontexte

4 Len čo som od­išla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja duša. Chopila som sa ho a ne­pus­tila som ho, do­kiaľ som ho nedovied­la do domu svojej mat­ky a do izby tej, ktorá ma počala.
5 Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste ne­prebudily ani nebudily mojej lásky, do­kiaľ by sama nech­cela.
6 Kto je to tá, ktorá vy­stupuje od púšte jako stĺpy dymu; okadená myrr­hou a kadivom nad každý prach kup­ca-voninára?

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste ne­prebudily ani nebudily mojej lásky, do­kiaľ by sama nech­cela.

Evanjelický

5 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach: ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce.

Ekumenický

5 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách alebo laniach, ne­prebúdzaj­te a neroz­necuj­te lás­ku, kým sa jej to nebude páčiť!

Bible21

5 Za­přísahám vás, dce­ry jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, ne­roz­něcuj­te lásku, dříve než sama bude chtít.