RoháčekPieseň2,5

Pieseň 2:5

Občer­stvite ma hrudami hroz­na, po­sil­nite ma ja­bl­kami, lebo som ne­moc­ná od lásky.


Verš v kontexte

4 Vo­viedol ma do domu vína, a jeho vlaj­kou nado mnou je lás­ka.
5 Občer­stvite ma hrudami hroz­na, po­sil­nite ma ja­bl­kami, lebo som ne­moc­ná od lásky.
6 Jeho ľavica pod mojou hlavou, a jeho pravica ma ob­jíma.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Občer­stvite ma hrudami hroz­na, po­sil­nite ma ja­bl­kami, lebo som ne­moc­ná od lásky.

Evanjelický

5 Po­sil­nite ma hroz­novými koláčmi, občer­stvite ma ja­bl­kami, lebo som chorá od lás­ky.

Ekumenický

5 Po­sil­nite ma hroz­novými koláčmi, os­viežte ma ja­bl­kami, lebo som chorá od lás­ky.

Bible21

5 Osvěž­te mě rozinkami, posilněte mne jablky, neboť jsem lás­kou ne­mo­cná.