RoháčekPieseň2,4

Pieseň 2:4

Vo­viedol ma do domu vína, a jeho vlaj­kou nado mnou je lás­ka.


Verš v kontexte

3 Jako jab­loň medzi stromami lesa, tak môj milý medzi syn­mi. Žiadala som si sedieť v jeho tôni a sedím, a jeho ovocie je slad­ké môj­mu ďas­nu.
4 Vo­viedol ma do domu vína, a jeho vlaj­kou nado mnou je lás­ka.
5 Občer­stvite ma hrudami hroz­na, po­sil­nite ma ja­bl­kami, lebo som ne­moc­ná od lásky.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Vo­viedol ma do domu vína, a jeho vlaj­kou nado mnou je lás­ka.

Evanjelický

4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice a lás­ka bola jeho znakom nado mnou.

Ekumenický

4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice, jeho vlaj­kou nado mnou bola lás­ka.

Bible21

4 Kéž mě uve­de do síně hodovní, praporem své lás­ky kéž mě za­štítí!