RoháčekPieseň2,13

Pieseň 2:13

Fík do čer­vena far­bí svoje holičky, a viniče samý kvet, vy­dávajú vôňu. Nože tedy po­vs­taň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!


Verš v kontexte

12 Kvety sa ukazujú po zemi, prišiel čas spevu, a hlas hrd­ličky čuť v našej zemi.
13 Fík do čer­vena far­bí svoje holičky, a viniče samý kvet, vy­dávajú vôňu. Nože tedy po­vs­taň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!
14 Moja holubico v roz­sad­linách skaly, v skrýši prík­reho svahu, ukáž mi svoju tvár; daj nech počujem tvoj hlas! Lebo tvoj hlas je slad­ký a tvoja tvár krás­na.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Fík do čer­vena far­bí svoje holičky, a viniče samý kvet, vy­dávajú vôňu. Nože tedy po­vs­taň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!

Evanjelický

13 Figov­ník už sfar­bil svoje mladé plody a kvit­núci vinič roz­dáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!

Ekumenický

13 Na figov­níku ras­tú mladé plody a kvety viniča roz­dávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, krás­ka moja, a poď!

Bible21

13 Fí­kovník na­sy­til své plo­dy mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko má, má pře­krásná, a po­jď!