RoháčekPieseň2,14

Pieseň 2:14

Moja holubico v roz­sad­linách skaly, v skrýši prík­reho svahu, ukáž mi svoju tvár; daj nech počujem tvoj hlas! Lebo tvoj hlas je slad­ký a tvoja tvár krás­na.


Verš v kontexte

13 Fík do čer­vena far­bí svoje holičky, a viniče samý kvet, vy­dávajú vôňu. Nože tedy po­vs­taň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!
14 Moja holubico v roz­sad­linách skaly, v skrýši prík­reho svahu, ukáž mi svoju tvár; daj nech počujem tvoj hlas! Lebo tvoj hlas je slad­ký a tvoja tvár krás­na.
15 Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré kazia vinice, a naše vinice sú v kvete.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Moja holubico v roz­sad­linách skaly, v skrýši prík­reho svahu, ukáž mi svoju tvár; daj nech počujem tvoj hlas! Lebo tvoj hlas je slad­ký a tvoja tvár krás­na.

Evanjelický

14 Holubica moja, v skal­ných zákutiach a v skrýši prík­rych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjem­ný a tvoja tvár je spanilá.

Ekumenický

14 Holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných pre­visoch, ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjem­ný a tvoja tvár ľúbez­ná.

Bible21

14 Ho­lu­bičko má v roz­se­dlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi do­přej uslyšet. Tvůj hlas je to­lik lahodný, tvůj ob­ličej tak líbez­ný!