RoháčekPieseň1,8

Pieseň 1:8

Jest­liže ne­vieš, oj, ty najkrásnejšia medzi ženami, nuž vy­j­di po stopách drob­ného stáda a pas svoje kozľatá pop­ri bývanis­kách pas­tierov.


Verš v kontexte

7 Nože mi oznám ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš, kde dávaš roz­ložiť sa s­voj­mu stádu na polud­nie? Lebo prečo mám byť ako za­halená pri stádach tvojich druhov?
8 Jest­liže ne­vieš, oj, ty najkrásnejšia medzi ženami, nuž vy­j­di po stopách drob­ného stáda a pas svoje kozľatá pop­ri bývanis­kách pas­tierov.
9 Paripe vo vozoch fara­onových ťa pri­podobňujem, moja priateľko!

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Jest­liže ne­vieš, oj, ty najkrásnejšia medzi ženami, nuž vy­j­di po stopách drob­ného stáda a pas svoje kozľatá pop­ri bývanis­kách pas­tierov.

Evanjelický

8 Ak to sama ne­vieš, ty najk­rajšia zo žien, vy­j­di si po stopách oviec, popásaj svoje koz­liat­ka pri pas­tier­skych kolibách!

Ekumenický

8 Ak to azda ne­vieš, ty, najk­rajšia zo žien, vy­daj sa po stopách oviec, pas svoje koz­liat­ka pri pas­tier­skych kolibách.

Bible21

8 Ne­víš-li sa­ma, ty nejkrásnější z žen, jen vy­jdi v patách ovečká­ma svo­je kůzlátka nech pásttam, kde pastýři mají stan.