RoháčekPieseň1,9

Pieseň 1:9

Paripe vo vozoch fara­onových ťa pri­podobňujem, moja priateľko!


Verš v kontexte

8 Jest­liže ne­vieš, oj, ty najkrásnejšia medzi ženami, nuž vy­j­di po stopách drob­ného stáda a pas svoje kozľatá pop­ri bývanis­kách pas­tierov.
9 Paripe vo vozoch fara­onových ťa pri­podobňujem, moja priateľko!
10 Krás­ne sú tvoje líca v oz­dob­ných po­ves­koch, tvoje hrd­lo v per­lových ná­hr­del­níkoch.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Paripe vo vozoch fara­onových ťa pri­podobňujem, moja priateľko!

Evanjelický

9 Prirov­návam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových.

Ekumenický

9 Ku svojej kobyle v záprahu faraónovom prirov­návam ťa, priateľka moja.

Bible21

9 Ke klisně z fa­rao­nových spřeženítě, moje lásko, při­rovnám.