Roháček4. Mojžišova22,8

4. Mojžišova 22:8

Numeri

A on im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, a dám vám od­poveď podľa toho, čo mi bude hovoriť Hos­podin. A tedy zo­staly moáb­ske kniežatá u Baláma.


Verš v kontexte

7 A tak išli starší Moábovi a starší Madianovi nesúc veštné vo svojej ruke. A keď prišli k Balámovi, hovorili mu slová Balákove. 8 A on im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, a dám vám od­poveď podľa toho, čo mi bude hovoriť Hos­podin. A tedy zo­staly moáb­ske kniežatá u Baláma. 9 A Bôh prišiel k Balámovi a riekol: Kto sú to títo mužovia tu u teba?

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A on im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, a dám vám od­poveď podľa toho, čo mi bude hovoriť Hos­podin. A tedy zo­staly moáb­ske kniežatá u Baláma.

Evanjelický

8 On im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, po­tom vám oznámim roz­hod­nutie, ktoré mi po­vie Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali s Bileámom.

Ekumenický

8 On im po­vedal: Dnes prenocuj­te tu, po­tom vám od­poviem podľa toho, čo mi oznámi Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali u Bileáma.

Bible21

8 On jim ře­kl: „Zůstaň­te tu na noc. Ráno vám sdělím, ja­kou od­po­věď mi Hos­po­din dal.“ A tak moábští hodnostáři zůsta­li u Balaá­ma.