Evanjelický4. Mojžišova22,8

4. Mojžišova 22:8

Numeri

On im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, po­tom vám oznámim roz­hod­nutie, ktoré mi po­vie Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali s Bileámom.


Verš v kontexte

7 Starší moáb­ski i starší mid­ján­ski šli a v rukách mali od­menu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, roz­povedali mu Bálákove slová. 8 On im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, po­tom vám oznámim roz­hod­nutie, ktoré mi po­vie Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali s Bileámom. 9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba?

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A on im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, a dám vám od­poveď podľa toho, čo mi bude hovoriť Hos­podin. A tedy zo­staly moáb­ske kniežatá u Baláma.

Evanjelický

8 On im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, po­tom vám oznámim roz­hod­nutie, ktoré mi po­vie Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali s Bileámom.

Ekumenický

8 On im po­vedal: Dnes prenocuj­te tu, po­tom vám od­poviem podľa toho, čo mi oznámi Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali u Bileáma.

Bible21

8 On jim ře­kl: „Zůstaň­te tu na noc. Ráno vám sdělím, ja­kou od­po­věď mi Hos­po­din dal.“ A tak moábští hodnostáři zůsta­li u Balaá­ma.