Roháček4. Mojžišova22,9

4. Mojžišova 22:9

Numeri

A Bôh prišiel k Balámovi a riekol: Kto sú to títo mužovia tu u teba?


Verš v kontexte

8 A on im po­vedal: Prenocuj­te tu tej­to noci, a dám vám od­poveď podľa toho, čo mi bude hovoriť Hos­podin. A tedy zo­staly moáb­ske kniežatá u Baláma. 9 A Bôh prišiel k Balámovi a riekol: Kto sú to títo mužovia tu u teba? 10 A Balám po­vedal Bohu: Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, po­slal ku mne s odkazom:

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh prišiel k Balámovi a riekol: Kto sú to títo mužovia tu u teba?

Evanjelický

9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba?

Ekumenický

9 Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: Kto sú tí muži u teba?

Bible21

9 Bůh přišel k Balaá­movi a ře­kl: „Kdo jsou ti muži u tebe?“