Roháček4. Mojžišova22,10

4. Mojžišova 22:10

Numeri

A Balám po­vedal Bohu: Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, po­slal ku mne s odkazom:


Verš v kontexte

9 A Bôh prišiel k Balámovi a riekol: Kto sú to títo mužovia tu u teba? 10 A Balám po­vedal Bohu: Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, po­slal ku mne s odkazom: 11 Hľa, toď ľud, ktorý ide z Egyp­ta a po­kryl po­vrch zeme! Poď teraz, pre­kľaj mi ho, snáď budem tak môcť bojovať proti nemu a zaženiem ho.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A Balám po­vedal Bohu: Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, po­slal ku mne s odkazom:

Evanjelický

10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov, mi po­slal od­kaz:

Ekumenický

10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­póra, mi ich po­slal s odkazom:

Bible21

10 Balaám Bohu od­po­věděl: „­Moáb­ský král Balák, syn Ciporův, pro mě po­slal se slovy: