Evanjelický4. Mojžišova22,10

4. Mojžišova 22:10

Numeri

Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov, mi po­slal od­kaz:


Verš v kontexte

9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba? 10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov, mi po­slal od­kaz: 11 Hľa, ľud vy­šiel z Egyp­ta a po­kryl celú krajinu! Teraz poď, pre­kľaj mi ho! Azda po­tom budem môcť bojovať proti nemu a vy­hnať ho.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A Balám po­vedal Bohu: Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, po­slal ku mne s odkazom:

Evanjelický

10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov, mi po­slal od­kaz:

Ekumenický

10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­póra, mi ich po­slal s odkazom:

Bible21

10 Balaám Bohu od­po­věděl: „­Moáb­ský král Balák, syn Ciporův, pro mě po­slal se slovy: