Roháček4. Mojžišova1,54

4. Mojžišova 1:54

Numeri

A synovia Iz­raelovi učinili všet­ko tak, ako to pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak učinili.


Verš v kontexte

52 A synovia Iz­raelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zá­stupov. 53 A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbyt­ku svedoc­tva, aby ne­vznikol hnev na obec synov Iz­raelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbyt­ku svedoc­tva. 54 A synovia Iz­raelovi učinili všet­ko tak, ako to pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak učinili.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

54 A synovia Iz­raelovi učinili všet­ko tak, ako to pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak učinili.

Evanjelický

54 Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

54 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.

Bible21

54 A synové Iz­rae­le uděla­li všech­no přes­ně tak, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal.