Evanjelický4. Mojžišova1,54

4. Mojžišova 1:54

Numeri

Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.


Verš v kontexte

52 Všet­ci Iz­rael­ci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zá­stavou, podľa svojich vojov. 53 Levíti nech táboria okolo príbyt­ku svedec­tva, aby ne­vzp­lanul hnev proti zboru Iz­rael­cov. Levíti budú vy­konávať službu pri príbyt­ku svedec­tva. 54 Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

54 A synovia Iz­raelovi učinili všet­ko tak, ako to pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak učinili.

Evanjelický

54 Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

54 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.

Bible21

54 A synové Iz­rae­le uděla­li všech­no přes­ně tak, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal.