RoháčekNehemiáš6,9

Nehemiáš 6:9

Lebo tí všet­ci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomd­lejú, a upus­tia od tej práce, a ne­vykoná sa. A p­reto teraz, ó, Bože, po­sil­ni moje ruky!


Verš v kontexte

8 Vtedy som po­slal k nemu a riekol som: Ne­stalo sa nič také, jako čo ty hovoríš, ale ty si si to sám vy­mys­lel vo svojom srd­ci.- 9 Lebo tí všet­ci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomd­lejú, a upus­tia od tej práce, a ne­vykoná sa. A p­reto teraz, ó, Bože, po­sil­ni moje ruky! 10 A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delai­áša, syna Mehetabelov­ho, ktorý sa bol za­vrel, a riekol mi: Sídime sa do domu Božieho, do vnút­ra chrámu a za­mknime dvere chrámu, lebo prij­dú ťa za­biť a prij­dú vnoci ťa za­biť.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo tí všet­ci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomd­lejú, a upus­tia od tej práce, a ne­vykoná sa. A p­reto teraz, ó, Bože, po­sil­ni moje ruky!

Evanjelický

9 Oni všet­ci nás chceli totiž za­strašiť. Vraj: Ochab­nú im ruky v diele a ne­us­kutoční sa. Teraz som si však po­sil­nil ruky.

Ekumenický

9 Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky!

Bible21

9 Ti všich­ni se nás snaži­li za­strašit. Mys­le­li si, že ochabne­me a ne­chá­me dílo ne­dokončené, ale já jsem se mod­lil: „­Dej mi sílu!“