EkumenickýNehemiáš6,9

Nehemiáš 6:9

Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky!


Verš v kontexte

8 Nato som od­kázal: Nič z toho, čo tvr­díš, sa ne­stalo. Sám si si to vy­mys­lel. 9 Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky! 10 Vošiel som do domu Šemaju, Delájov­ho syna, Mehétabelov­ho vnuka, ktorý žil od­delene, lebo bol nečis­tý. Po­vedal mi: Poďme do Božieho domu, do vnút­ra chrámu, za­vrime dvere chrámu, lebo sa ťa chys­tajú za­biť, v noci sa ťa chys­tajú za­biť!

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo tí všet­ci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomd­lejú, a upus­tia od tej práce, a ne­vykoná sa. A p­reto teraz, ó, Bože, po­sil­ni moje ruky!

Evanjelický

9 Oni všet­ci nás chceli totiž za­strašiť. Vraj: Ochab­nú im ruky v diele a ne­us­kutoční sa. Teraz som si však po­sil­nil ruky.

Ekumenický

9 Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky!

Bible21

9 Ti všich­ni se nás snaži­li za­strašit. Mys­le­li si, že ochabne­me a ne­chá­me dílo ne­dokončené, ale já jsem se mod­lil: „­Dej mi sílu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček