Bible21Nehemiáš6,9

Nehemiáš 6:9

Ti všich­ni se nás snaži­li za­strašit. Mys­le­li si, že ochabne­me a ne­chá­me dílo ne­dokončené, ale já jsem se mod­lil: „­Dej mi sílu!“


Verš v kontexte

8 Vzkázal jsem mu to­to: „Nic z to­ho, o čem mluvíš, se ne­děje. Jen sis to vymyslel.“ 9 Ti všich­ni se nás snaži­li za­strašit. Mys­le­li si, že ochabne­me a ne­chá­me dílo ne­dokončené, ale já jsem se mod­lil: „­Dej mi sílu!“ 10 Když jsem vešel do domu Še­majáše, syna De­lajáše, syna Me­het­a­be­lova, byl za­ražený a ře­kl mi: „Po­jď­me se sejít v Božím do­mě, uvni­tř v chrámě. Chrá­mové dveře mu­sí­me za­vřít. Chtějí tě to­tiž za­vraž­dit. V noci tě při­jdou zavraždit!“

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo tí všet­ci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomd­lejú, a upus­tia od tej práce, a ne­vykoná sa. A p­reto teraz, ó, Bože, po­sil­ni moje ruky!

Evanjelický

9 Oni všet­ci nás chceli totiž za­strašiť. Vraj: Ochab­nú im ruky v diele a ne­us­kutoční sa. Teraz som si však po­sil­nil ruky.

Ekumenický

9 Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky!

Bible21

9 Ti všich­ni se nás snaži­li za­strašit. Mys­le­li si, že ochabne­me a ne­chá­me dílo ne­dokončené, ale já jsem se mod­lil: „­Dej mi sílu!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček