RoháčekNehemiáš1,4

Nehemiáš 1:4

A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.


Verš v kontexte

3 A riek­li mi: Po­zos­talí, ktorí po­zos­tali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v po­tupe, i múr Jeruzalema je roz­borený, a jeho brány sú spálené ohňom. 4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies. 5 A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania,

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

Evanjelický

4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúch­lil som nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred nebes­kým Bohom.

Ekumenický

4 Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

Bible21

4 Jakmi­le jsem ta slova us­lyšel, use­dl jsem a ce­lé dny pla­kal a naříkal. Postil jsem se a mod­lil se k Bohu ne­bes