RoháčekNáhum1,4

Náhum 1:4

Keď kar­há more, vy­sušuje ho a vy­sušuje i všetky rieky; chrad­ne Bázan i Kar­mel, chrad­ne i kvet Libanona.


Verš v kontexte

3 Hos­podin je dl­hoz­hovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom ne­op­ros­tí vin­ného viny. Hos­podin, jeho ces­ta je vo vích­rici a v búr­ke, a ob­lak je prachom jeho nôh. 4 Keď kar­há more, vy­sušuje ho a vy­sušuje i všetky rieky; chrad­ne Bázan i Kar­mel, chrad­ne i kvet Libanona. 5 Vr­chy sa trasú pred ním, a brehy sa rozp­lývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všet­ci, ktorí bývajú na ňom.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď kar­há more, vy­sušuje ho a vy­sušuje i všetky rieky; chrad­ne Bázan i Kar­mel, chrad­ne i kvet Libanona.

Evanjelický

4 Po­hrozí moru, a vy­suší ho, i všet­ky rieky vy­suší. Väd­ne Bášán i Kar­mel, i kvet Libanonu väd­ne.

Ekumenický

4 Po­hrozí moru a vy­suší ho, aj všet­ky rieky vy­suší. Bášan a Kar­mel upadajú, aj kvet Libanonu väd­ne.

Bible21

4 Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Kar­mel pak uvadají, vadne i kvítí Li­bano­nu.

RoháčekNáhum1,4