RoháčekNáhum1,5

Náhum 1:5

Vr­chy sa trasú pred ním, a brehy sa rozp­lývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všet­ci, ktorí bývajú na ňom.


Verš v kontexte

4 Keď kar­há more, vy­sušuje ho a vy­sušuje i všetky rieky; chrad­ne Bázan i Kar­mel, chrad­ne i kvet Libanona. 5 Vr­chy sa trasú pred ním, a brehy sa rozp­lývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všet­ci, ktorí bývajú na ňom. 6 Kto ob­stojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto po­vs­tane proti páli jeho hnevu? ! Jeho prch­livosť sa roz­lieva jako oheň, a skaly sa vy­vracajú pred ním.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vr­chy sa trasú pred ním, a brehy sa rozp­lývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všet­ci, ktorí bývajú na ňom.

Evanjelický

5 Vr­chy sa trasú pred Ním a pahor­ky sú v po­hybe. Zem sa dvíha pred Ním, i svet a všet­ko, čo ho obýva.

Ekumenický

5 Vr­chy sa pred ním trasú a pahor­ky vl­nia, dvíha sa pred ním zem, svet a všet­ci, ktorí v ňom bývajú.

Bible21

5 Hory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všich­ni, kdo byd­lí v něm.

RoháčekNáhum1,5