EkumenickýNáhum1,4

Náhum 1:4

Po­hrozí moru a vy­suší ho, aj všet­ky rieky vy­suší. Bášan a Kar­mel upadajú, aj kvet Libanonu väd­ne.


Verš v kontexte

3 Hos­podin je zhovievavý a veľkodušný, ale vin­níka nenechá bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je jeho ces­ta a ob­lak je prachom pod jeho nohami. 4 Po­hrozí moru a vy­suší ho, aj všet­ky rieky vy­suší. Bášan a Kar­mel upadajú, aj kvet Libanonu väd­ne. 5 Vr­chy sa pred ním trasú a pahor­ky vl­nia, dvíha sa pred ním zem, svet a všet­ci, ktorí v ňom bývajú.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď kar­há more, vy­sušuje ho a vy­sušuje i všetky rieky; chrad­ne Bázan i Kar­mel, chrad­ne i kvet Libanona.

Evanjelický

4 Po­hrozí moru, a vy­suší ho, i všet­ky rieky vy­suší. Väd­ne Bášán i Kar­mel, i kvet Libanonu väd­ne.

Ekumenický

4 Po­hrozí moru a vy­suší ho, aj všet­ky rieky vy­suší. Bášan a Kar­mel upadajú, aj kvet Libanonu väd­ne.

Bible21

4 Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Kar­mel pak uvadají, vadne i kvítí Li­bano­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček