RoháčekMatúš16,3

Matúš 16:3

Evanjelium podľa Matúša

a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa čer­vená za­chmúrené nebo. Po­kryt­ci, tvár­nosť neba znáte po­súdiť a znamenia časov ne­môžete?


Verš v kontexte

2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo, 3 a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa čer­vená za­chmúrené nebo. Po­kryt­ci, tvár­nosť neba znáte po­súdiť a znamenia časov ne­môžete? 4 Po­kolenie, zlé a cudzoložné, vy­hľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa čer­vená za­chmúrené nebo. Po­kryt­ci, tvár­nosť neba znáte po­súdiť a znamenia časov ne­môžete?

Evanjelický

3 A ráno: Ob­loha je za­pálená a za­chmúrená, bude búr­ka. Po­kryt­ci, úkazy na nebi teda viete roz­súdiť, a znamenia časov ne­viete?]

Ekumenický

3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo je čer­vené a za­chmúrené. Vzhľad ob­lohy viete po­súdiť a znamenia čias ne­viete?

Bible21

3 Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se čer­vená mraky.‘ Umí­te ro­ze­z­nat ne­bes­ké úka­zy, ale zna­mení těch­to časů ro­ze­z­nat ne­u­mí­te?