RoháčekMatúš16,2

Matúš 16:2

Evanjelium podľa Matúša

A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo,


Verš v kontexte

1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba. 2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo, 3 a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa čer­vená za­chmúrené nebo. Po­kryt­ci, tvár­nosť neba znáte po­súdiť a znamenia časov ne­môžete?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo,

Evanjelický

2 On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne.

Ekumenický

2 On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie.

Bible21

2 Od­po­věděl jim: „Večer říká­te: ‚Bu­de hez­ky, nebe se červená.‘