EvanjelickýMatúš13,9

Matúš 13:9

Evanjelium podľa Matúša

Kto má uši, nech počuje!


Verš v kontexte

8 A iné pad­li do dob­rej zeme a vy­dali úrodu: jed­no stonásob­nú, iné šesťdesiat­násob­nú, iné trid­saťnásob­nú. 9 Kto má uši, nech počuje! 10 Pri­stúpili k Nemu učeníci a po­vedali: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto má uši na­to, aby počul, nech počuje!

Evanjelický

9 Kto má uši, nech počuje!

Ekumenický

9 Kto má uši, nech počúva!

Bible21

9 Kdo má uši, slyš!“