RoháčekMatúš12,36

Matúš 12:36

Evanjelium podľa Matúša

Ale hovorím vám, že z každého prázd­neho slova, ktoré po­vedia ľudia, vy­dajú počet v deň súdu;


Verš v kontexte

35 Dob­rý človek z dob­rého po­kladu srd­ca vy­náša dob­ré veci, a zlý človek zo zlého po­kladu vy­náša zlé veci. 36 Ale hovorím vám, že z každého prázd­neho slova, ktoré po­vedia ľudia, vy­dajú počet v deň súdu; 37 lebo zo svojich slov budeš ospravedl­nený a zo svojich slov budeš od­súdený.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

36 Ale hovorím vám, že z každého prázd­neho slova, ktoré po­vedia ľudia, vy­dajú počet v deň súdu;

Evanjelický

36 Ale hovorím vám, že z každého prázd­neho slova, ktoré ľudia vy­slovia, budú vy­dávať počet v súd­ny deň.

Ekumenický

36 Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zod­povedať za každé prázd­ne slovo, ktoré vy­riek­nu.

Bible21

36 Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které li­dé řeknou, bu­dou skládat úč­ty v soudný den.