EkumenickýMarek8,3

Marek 8:3

Evanjelium podľa Mareka

Ak ich pošlem domov hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka.


Verš v kontexte

2 Ľúto mi je zá­stupu; sú so mnou už tri dni a ne­majú čo jesť. 3 Ak ich pošlem domov hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka. 4 Učeníci mu od­povedali: Kto a ako by mohol tu na pu­statine ob­starať chlieb, aby toľkých na­sýtil?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A jest­li ich domov pre­pus­tím hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka.

Evanjelický

3 Ak ich hlad­ných pre­pus­tím domov, po­omd­lievajú po ces­te, lebo nie­ktorí z nich sú zďaleka.

Ekumenický

3 Ak ich pošlem domov hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka.

Bible21

3 Když je pošlu do­mů hla­dové, padnou na cestě vy­čerpáním. A něk­teří přiš­li zdaleka.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček