RoháčekMarek15,24

Marek 15:24

Evanjelium podľa Mareka

A keď ho ukrižovali, roz­delili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.


Verš v kontexte

23 A dávali mu piť víno s myr­rou, ale on ne­prijal. 24 A keď ho ukrižovali, roz­delili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať. 25 A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

24 A keď ho ukrižovali, roz­delili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.

Evanjelický

24 Po­tom Ho ukrižovali a roz­delili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má do­stať.

Ekumenický

24 Pri­bili ho na kríž a jeho šaty si roz­delili; lósom určili, kto čo do­stane.

Bible21

24 Za­tím­co ho křižova­li, losova­li o jeho ša­ty, kdo si co vez­me.