RoháčekMarek15,23

Marek 15:23

Evanjelium podľa Mareka

A dávali mu piť víno s myr­rou, ale on ne­prijal.


Verš v kontexte

22 A vied­li ho na mies­to Gol­gota, čo je, preložené, toľko jako: Mies­to lebu. 23 A dávali mu piť víno s myr­rou, ale on ne­prijal. 24 A keď ho ukrižovali, roz­delili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

23 A dávali mu piť víno s myr­rou, ale on ne­prijal.

Evanjelický

23 Ponúk­li Mu víno s myr­hou, ale On (ho) ne­prijal.

Ekumenický

23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale Ježiš to ne­prijal.

Bible21

23 Podáva­li mu víno s myr­hou, ale on odmí­tl.