RoháčekMarek10,26

Marek 10:26

Evanjelium podľa Mareka

A oni prenáram­ne žas­li a hovorili jeden druhému: A kto potom môže byť spasený?


Verš v kontexte

25 Ľahšie je veľb­lúdovi prej­sť cez ihel­né ucho ako bohatému voj­sť do kráľov­stva Božieho. 26 A oni prenáram­ne žas­li a hovorili jeden druhému: A kto potom môže byť spasený? 27 A Ježiš po­zrel na nich a po­vedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všet­ko možné.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 A oni prenáram­ne žas­li a hovorili jeden druhému: A kto potom môže byť spasený?

Evanjelický

26 Oni ešte väčšmi užas­li a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený?

Ekumenický

26 Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto po­tom môže byť spasený?

Bible21

26 V na­pro­stém ohro­mení se je­den druhého pta­li: „Kdo tedy může být spasen?“