EkumenickýMarek10,26

Marek 10:26

Evanjelium podľa Mareka

Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto po­tom môže byť spasený?


Verš v kontexte

25 Ľahšie prej­de ťava uchom ih­ly, ako voj­de boháč do Božieho kráľov­stva. 26 Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto po­tom môže byť spasený? 27 Ježiš sa na nich za­díval a po­vedal: Ľuďom je to ne­možné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všet­ko možné.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 A oni prenáram­ne žas­li a hovorili jeden druhému: A kto potom môže byť spasený?

Evanjelický

26 Oni ešte väčšmi užas­li a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený?

Ekumenický

26 Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto po­tom môže byť spasený?

Bible21

26 V na­pro­stém ohro­mení se je­den druhého pta­li: „Kdo tedy může být spasen?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček