RoháčekMalachiáš3,11

Malachiáš 3:11

A po­kar­hám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom ne­pomece vinič na poli, hovorí Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

10 Dones­te celý desiatok do domu po­kladu, aby bola po­trava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, či vám ne­po­ot­váram nebes­kých prieduchov a nevylejem vám požeh­nania až pre­hoj­ne. 11 A po­kar­hám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom ne­pomece vinič na poli, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­kar­hám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom ne­pomece vinič na poli, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

11 Po­hrozím pre vás kobyl­kám, takže vám ne­skazia plodiny zeme, a vinič vám nebude ne­plod­ný na poli - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

11 Kvôli vám za­bránim škod­com, aby vám ne­skazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

11 Za­stavím kvů­li vám škůd­ce, aby vám neničil úro­du země, a také réva na vi­nici vám ne­za­jde, praví Hos­po­din zástupů.