RoháčekLukáš9,43

Lukáš 9:43

Evanjelium podľa Lukáša

A všet­ci žas­li nad veličen­stvom Božím. A keď sa všet­ci divili všet­kému tomu, čo činil, po­vedal svojim učeníkom:


Verš v kontexte

42 A keď ešte len prichádzal, trh­nul ho démon a sil­ne ním zalom­coval. Ale Ježiš po­kar­hal nečis­tého duch, uzdravil mláden­ca a odo­vzdal ho zpät jeho ot­covi. 43 A všet­ci žas­li nad veličen­stvom Božím. A keď sa všet­ci divili všet­kému tomu, čo činil, po­vedal svojim učeníkom: 44 Vy si za­pamätaj­te tieto slová, lebo Syn človeka bude vy­daný do rúk ľudí.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

43 A všet­ci žas­li nad veličen­stvom Božím. A keď sa všet­ci divili všet­kému tomu, čo činil, po­vedal svojim učeníkom:

Evanjelický

43 A všet­ci žas­li nad veleb­nosťou Božou. A keď sa všet­ci divili všet­kému, čo Ježiš konal, po­vedal svojim učeníkom:

Ekumenický

43 Všet­ci žas­li nad veľkou Božou mocou.

Bible21

43 Všich­ni byli ohro­meni Boží velkolepostí. Zatímco všich­ni žas­li nad vším, co udělal, Ježíš se ob­rá­til ke svým učedníkům: