RoháčekLukáš12,57

Lukáš 12:57

Evanjelium podľa Lukáša

A prečo aj sami od seba ne­súdite toho, čo je spravedlivé?


Verš v kontexte

56 Po­kryt­ci, tvár­nosť zeme a neba viete zkúmať a posúdiť, a jakože potom tohoto času nez­kúmate? 57 A prečo aj sami od seba ne­súdite toho, čo je spravedlivé? 58 Lebo kým ideš so svojím protiv­níkom k vr­ch­nos­ti, na ces­te sa pričiň o to, aby si sa ho spros­til, aby ťa snáď nezav­liekol k sud­covi, a sud­ca by ťa vy­dal haj­dúchovi, a haj­dúch by ťa uvrh­nul do žalára.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

57 A prečo aj sami od seba ne­súdite toho, čo je spravedlivé?

Evanjelický

57 A prečo aj sami od seba neroz­sudzujete, čo je spravod­livé?

Ekumenický

57 Prečo sami od seba ne­viete po­súdiť, čo je spravod­livé?

Bible21

57 A pro­č ani sami ne­po­zná­te, co je správné?