RoháčekLukáš12,12

Lukáš 12:12

Evanjelium podľa Lukáša

lebo Svätý Duch vás na­učí v tú is­tú hodinu, čo treba po­vedať.


Verš v kontexte

11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vr­ch­nos­ti, ne­staraj­te sa, jako alebo čo máte po­vedať na svoju ob­ranu alebo čo máte riecť; 12 lebo Svätý Duch vás na­učí v tú is­tú hodinu, čo treba po­vedať. 13 A ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľu, po­vedz môj­mu bratovi, aby si roz­delil so mnou dedičs­tvo!

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 lebo Svätý Duch vás na­učí v tú is­tú hodinu, čo treba po­vedať.

Evanjelický

12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu na­učí, čo hovoriť.

Ekumenický

12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli po­učí, čo máte hovoriť.

Bible21

12 Duch svatý vás v tu chví­li naučí, co má­te říci.“