RoháčekKazateľ8,10

Kazateľ 8:10

A tak som videl bez­božných po­chovaných, a došli pokoja; ale zo svätého mies­ta od­išli a boli za­bud­nutí v mes­te tí, ktorí robili spraved­livo. Aj to je már­nosť.


Verš v kontexte

9 To všet­ko som videl priložiac svoje srd­ce ku každému dielu, ktoré sa deje pod sln­kom, a videl som i to, že nie­kedy vlád­ne človek nad človekom na svoje zlé. 10 A tak som videl bez­božných po­chovaných, a došli pokoja; ale zo svätého mies­ta od­išli a boli za­bud­nutí v mes­te tí, ktorí robili spraved­livo. Aj to je már­nosť. 11 Pre­tože sa ih­neď ne­vykonáva súd­ny výrok za zlý skutok, pre­to je pl­né srd­ce synov človeka v nich robiť zlé.

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A tak som videl bez­božných po­chovaných, a došli pokoja; ale zo svätého mies­ta od­išli a boli za­bud­nutí v mes­te tí, ktorí robili spraved­livo. Aj to je már­nosť.

Evanjelický

10 Pri­tom som videl bez­božných, ktorých po­chovávali, ktorí došli po­koja, kým zo svätého mies­ta od­chádzali, a v mes­te upad­li do za­bud­nutia tí, čo správ­ne konali. Aj to je már­nosť.

Ekumenický

10 Pri­tom som videl po­chovaných svoj­voľníkov, ktorí vchádzali na sväté mies­to, no z neho od­chádzali, avšak tí, čo konali správ­ne, upad­li v meste do za­bud­nutia. Aj to je már­nosť!

Bible21

10 Vi­děl jsem, jak se stro­jí po­hř­by zlo­synům, kteří opusti­li sva­ty­ni; na ty, kdo ko­na­li dob­ro, si ale ve městě nikdo ne­vzpo­mněl. I to je marnost!