RoháčekKazateľ7,8

Kazateľ 7:8

Lepší koniec nejakej veci ako jej počiatok; lepší tr­pez­livý ako vy­sokomyseľný.


Verš v kontexte

7 Lebo útisk robí múd­reho bláz­nom, a dar hubí srd­ce i rozum. 8 Lepší koniec nejakej veci ako jej počiatok; lepší tr­pez­livý ako vy­sokomyseľný. 9 Nenáh­li vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev od­počíva v lone bláz­nov.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 Lepší koniec nejakej veci ako jej počiatok; lepší tr­pez­livý ako vy­sokomyseľný.

Evanjelický

8 Lepší je koniec veci ako jej počiatok; lepší je tr­pez­livý človek ako po­výšenec.

Ekumenický

8 Lepší je koniec veci ako jej začiatok, tr­pez­livá myseľ je lepšia než po­výšenec­ká.

Bible21

8 Lepší je, když něco končí, než když to začíná; lepší je trpě­livý než ten, kdo se na­dýmá.